Новина

Новият ни сайт е вече online

Новият ни сайт е вече online

Уважаеми Колеги,

„АСКЛЕП - ФАРМА“ ООД има удоволствието да представи на Вашето внимание обновената страница на фирмата. През последните години компанията започна работа с нови производители, регистрира множество нови фармацевтични и имунологични ветеринарномедицински продукти, което наложи актуализация на нашата страница.

„АСКЛЕП - ФАРМА“ ООД е в процес на регистрация на още нови имунологични и фармацевтични ветеринарномедицински продукти на водещи европейски производители, чието пускане на пазара предстои в следващите месеци.

Надяваме се, че новата визия и актуализацията на информацията относно нашите продукти, ще бъдат изключително полезни за бъдещата ни съвместна работа.

От екипа на „АСКЛЕП - ФАРМА“ ООД

 

© 2024 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma