Vetpharma Animal Health, S.L.

vetpharma

 

Vetpharma Animal Health, S.L., принадлежаща към Chemo Grup, е компания, фокусирана върху здравеопазването на животните.

Основната дейност на Vetpharma Animal Health, S.L., е насочена към регистрация и търговия на активни субстанции, фитосанитарни и ветеринарномедицински продукти.

Vetpharma Animal Health, S.L  лицензира, произвежда и търгува с хранителни добавки и орални и инжективни генерични ветеринарномедицински продукти за свине, говеда, овце, птици и домашни любимци

 

 

 

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma