NORBROOK LABORATORIES Ltd.

norbrook

Norbrook® е компания, посветена на научни изследвания и производство на иновативни продукти.

Фирмата е много активна, както в производството на ветеринарномедицински, така и на медицински продукти.

Научните изследвания са ключът към успешния растеж и развитие на компанията, която инвестира повече от 10% от годишния си оборот в изследвания и разработки на нови продукти.

Norbrook®   е в челните редици по отношение на технологиите на производство и е разработила много нови химични пътища за синтез на активни субстанции.

Norbrook®   е разработила и регистрирала повече от 800 продукта в над 120 страни.

Norbrook®  е сред световните лидери в производството на фармацевтични продукти.

 

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma