LABORATORIOS HIPRA,S.A.

hipra

Laboratorios Hipra, S.A. е ветеринарна фармацевтична компания, посветена на научните изследвания, производството и пускането на пазара на продукти за здравето на животните.

Laboratorios Hipra, S.A. e водеща компания в здравеопазването на животните, особено в производството на имунологични продукти, с повече от петдесетгодишна история. В момента заема едно от челните места сред компаниите, произвеждащи имунологични ветеринарномедицински продукти, в световен мащаб.

Разработването на нови продукти е приоритет за компанията и  9% от годишния оборот се инвестира в R&D, чиято дейност е насочена към създаването на високотехнологични продукти, особено в областта на имунологията, микробиологията, геномиката, протеомиката, молекулярната биология, фармацевтичните технологии и предклинични и клинични изпитвания.

 

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma