CZ VACCINES

czvaccines_logo_1200.jfif

CZ Veterinaria, S.A.  е световен лидер в производството на имунологични ветеринарномедицински продукти и една от най-изтъкнатите биотехнологични компании в Европейския съюз.

Заедно със своето дъщерно дружество Biofabri (с акцент върху човешкото здраве), компанията е част от 100% базирана в Испания бизнес група, която е специализирана в областта на биотехнологиите.

CZ Veterinaria, S.A. е посветена изключително на разработването и производството на фармацевтични и имунологични ветеринарномедицински продукти. CZ Veterinaria, S.A. има свои собствени продукти, които се разпространяват чрез трети лица. В допълнение, тя произвежда по договор широка гама от фармацевтични и имунологични продукти за големи мултинационални компании и правителствата в над 60 страни.

Най-съвременните технологии, модерните системи и високият производствен капацитет позволяват на компанията да предложи набор от най-съвременни и висококачествени продукти.

 

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma