CHEMICAL IBERICA

chemical-iberica.jpg (1)

Chemical Ibérica Productos Veterinario SL разработи през последните години план за конкурентоспособност, основан на развитието на продукти с висока добавена стойност с ясно диференциране на пазара. За да постигне това, тя е инвестирала голяма част от печалбата си в проекти за научноизследователска и развойна дейност, които са адаптирали компанията към международните пазари.

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma