Chanelle Group

chanelle

Chanelle е водещ доставчик на генерични ветеринарномедицински продукти в световен мащаб, като се нарежда сред най-добрите компании в сектора на ветеринарни фармацевтични продукти в Европа.

В Ирландия, тя е най-големият от местните фармацевтични производители.

Chanelle притежава над 1700 лиценза за ветеринарномедицински продукти, регистрирани Европейския съюз, и 500 лиценза в останалата част от света, което превръща компанията в притежател на най-големия брой регистрации сред всички компании в Европа.

Chanelle реализира изследванията и разработките на генерични ветеринарномедицински продукти в своите специализирани R&D отдели.

 

© 2021 ASKLEP-PHARMA. All right reserved.

Asklep Pharma